"Keď bez váhania začneš cvičiť, tým si budeš viac vážiť seba samého." - Dallo


NYNY / Zdravím Vás,

     srdce lotosu predstavuje vnútorného človeka "Seba". Takmer každý človek má nejakú záľubu a veľmi dobre vie, aké je dôležité a príjemné podeliť sa o svoje problémy a úspechy so sebou samým. Toto srdce lotosu bude Vaším osobným cieľom k zlepšeniu svojho zdravia. Budete mať možnosť venovať sa cvičeniu - kemetickej joge, namiesto slova "joga"radšej povieme v kemetčine SEMA, pri tom sa dozviete viac o múdrosti z Kemeta (starovekého Egypta). Nadšencov tohto smeru si vážim a najväčším vyznamenaním pre mňa je, keď sa k cvičeniu pridáte. Po dohode o inviduálnom súkromnom cvičení s Vami prídem a vytvoríme harmonický relax alebo v prírode pod holým nebom. Po návrate domov sa budete cítiť znovuzrodení. Verím, že určite nebudete čas, ktorý v mieste strávite, považovať za zbytočný a sami spoznáte ten rozdiel v sebe. HEKENU / Ďakujem.

UDŽA / S pozdravom Dallo

 

V prípade Vášho záujmu aj o inviduálnom súkromnom cvičení, kontaktujte kliknutím na papyrus.

POHYBOVÁ JOGA NEMÁ PÔVOD V INDII ALE

V STAROVEKOM EGYPTE, ČO JEJ DÁVA MNOHÉ ŠPECIFIKÁ

JOGA Z DASA VAYU DO SLOVANSKEJ ŽIVY

     Fotografia (25.06.2016) od talentovanej umelkyne a maliarky Barbory Paulovičovej. Ona pripravila krásny program - verejný cvičenie pod holým nebom u nej doma s útulnou záhradou plnou vônavých kvetov. Tu je pár slov o tejto SEMAickej póze.

Táto SEMAická póza sa nazýva v sansktrickom jazyku Baddhakonasana čiže "Obuvník". V kemetickom jazyku ČOUTY čo znamená "Sandále". Miestom styku medzi ľuďmi a Zemou sú naše chodidlá a prsty na nohách, lebo sú Zemi najbližšie. Zem môže náš život posilniť alebo rušiť. Predstavme si, ako vyzerajú ľudské nohy z pohľadu rastlín:
Rastlina 1: „To, čo ľudia volajú chodidlami a prstami, sú zvyšky bývalých koreňov. Korene museli byť kedysi zapustené v zemi, aby mohli prijímať živiny. Žiaden div, že títo ľudia sú takí dezorientovaní a nepokojní.“ 
Rastlina 2: „Nie, ľudia sú rastliny, ktoré môžu svoje korene vytiahnuť zo zeme bez toho, aby prišli o život. Žiaden div, že to dotiahli tak ďaleko!“ Aké poučenie vyplýva pre nás z tejto zelenej dišputy? Z pohľadu rastlín je neodškriepiteľné, že naše nohy sa podobajú na mobilné korene a preto sú práve naše chodidlá a prsty vystavené silám Zeme zvláštnym spôsobom. Podľa Kemeťanov (Egypťanov) pôvodný účel sandálov bol odtieňovať chodidlá od podlahy. Takto odtienime neželané energie. Sandálový remienok treba vnímať ako život teda ANCH, mocná sila, ktorá je schopná udržiavať prvotné svetlo. Vo svete ľudí to bola podľa starovekých Kemeťanov schopnosť „poskytnúť nohám cestu“, podľa krásneho vyjadrenia z textov, za predpokladu, že máme na nohách sandále a riadne zatiahnuté remienky. Kemetickí mudrci nám chceli slovom ☥ ANCH ☥ v skutočnosti odkázať, že život do nás vniká cez uši. Žijeme iba vtedy, keď máme vnímavé a otvorené uši. Bytosť vstupuje do života tak, že sa najprv učí vnímať ušami, neskôr sa naučí chodiť a pohybovať sa (sandálový remienok), až sa napokon stane zrkadlom, dokáže zachytiť nebeské svetlo. Zrkadlo sa považuje za nebeský, lebo „lapá“ svetlo.
Máme si najčastejšie sedávať do tejto pózy „Sed s uzavretým roznožením“ alebo „Sandále“ ČOUTY na zem, napríklad vedľa pohovky pri sledovaní televízie alebo iných relaxáciách. Najlepšie je cvičiť ho so zadkom a chrbtom opretými o stenu, ktorá nám bude slúžiť ako opora. Posilňuje močový mechúr a je neoceniteľná póza pri menštruačných problémoch a v tehotenstve.

MÉDIA

    Dňa 07. mája 2016 vysielalo večerné správy Zprávy v českém znakovém jazyce z Českej televízie o našom programe - SEMA nie len pre tých, koho zaujíma o cvičení a o lektorovi, ktorému bezproblémovo rozumeli účastníci na jeho cvičení.

Môžete si pozrieť v čase videozaznámu 04:30 - 05:15 minút kliknutím na tejto obrazovke:

SEMA V PRAHE

Pre viac fotografií v albume CVIČENIE PRE TICHÝCH ĽUDÍ klikni na lotos.

SEMA V POSUNKOCH RÚK

     SEMA čiže joga podľa tohto obrázku sa posunkuje: ruky držíme vo výške hrude a priložíme k sebe,spodná časť dlaní sa dotýka, prsty smerujú nahor a končeky prstov oboch rúk sa dotýkajú “vytvorili sme lotosový puk”. Prsty roztiahneme “roztvoríme lotosový kvet” a spojíme špičky oboch malíčkov a špičky oboch palcov. Lotos je symbolom čistoty. Uvoľňuje nazbierané napätie v tele. Drží naše srdce čisté a otvorené bezpodmienečnej láske. Otvára nás Slnku a Stvoreniu.

NYNY / POZDRAV

     Ako pozdravíme po kemeticky? Spôsob starovekého kemetického pozdravu „Zdravím“ je NYNY. Aktom tohto slova sa odovzdáva energia (znak zúbkovaná čiara nemá pripomínať iba vodu, ale všetky formy energie). Je to akt magnetizovania, ktorý sa uskutoční pri podaní ruky zdravenému.

Ďalší spôsob všeobecného pozdravu je UDŽA, koreň tohto slova znamená aj „ísť, hýbať sa, pohybovať“. Ak sa o niekom povie, že sa dobre hýbe, či pohybuje, znamená to azda, že je zdravý človek.

Namiesto pozdravu „Dobrý deň“ sa používa výraz NEDŽHER‚. V pozdrave „Pozdravujem Ťa“ povieme I NEDŽHER KE. Koreň slova NEDŽ znamená „pozdraviť, chrániť, ochraňovať, poradiť sa, informovať sa, radiť sa, zachrániť (kohosi pred nešťastím).“ Na záver ešte jeden sympatický prejav „Vitaj!“ IIUY„.

Stojaci alebo sediaci človek (špičky chodidiel, sed na pätách alebo papyrusový sed) s natiahnutými rukami a dlaňami obrátenými k vám. Obrátené dlane označujú čistotu, to znamená, že ruky sú čisté zároveň človek ku každému (blízkemu), koho sa stretne, je vnútorne čistý. Toto držanie tela vzývajúceho preberá tiež meduneter, ktorým je dej opísaný. Ten, kto sa modlí, môže pritom zaujať pózu v sede alebo v stoji. Typické je predovšetkým gesto pokory, pozdvihnutie rozovretých rúk v smere božstva. Správnym postojom k božstvám je DUA, čo znamená „zbožňovať, uctievať, rešpektovať“.

CHEPER

     CHEPER znamená "Zrodenie" alebo "Transformácia", jedna z najstarších kemetických SEMAických póz. Vidíme v obrázku chrobák hnojival - skarabeus, je to moje znamenie, v dnešnej podobe horoskopu je Rak. Malú pozemskú guľu hnoja na zemi vnímam ako veľkú nebeskú guľu Slnka na obzore. Obidve gule sa pohybujú rovnako. Tento skarabeus je symbolom a zdrojom pohybu Slnka. Táto súvislosť sa spája so vznikom slnečného stvorenia. Preto neoslavujem svoje narodeniny a dávam prednosť úcte k Slnku za jeho príchod k životu pre nás všetkých. Termín slnečného stvorenia je v mesiaci júl teda v kemetickom období povodne - ACHET. Vtedy som sa narodil aj ja.
Muž na pravej strane obrázku sa volá Pašedu, bol kamenár a robotník, sám je zobrazený v hrobke faraóna Ramesse II. v Údolí kráľov. Pašedu kľakne za palmou na vodnom kanále a pije vodu z rieky Níle. Texty z kapitoly Knihy mŕtvych popisujú, ako voda uhasí ohne podsvetia a zachráni tak mŕtvych. Verí, že ako mŕtvy stúpa do na onen svet, ktorý sa nachádza na nebesiach - v ríši slnka.

PÁR SLOV O SEMA

     "V roku 2014 ma čaká SEMA, ktorú doma cvičím. Vstupuje zo základného čísla jogínských póz do pokročilého. Znamená to, že po 6 rokoch budem cvičiť v náročnejšom prevedení. Vylúčil som zo svojho jedálnička už aj ryby. Chcem tým na základe svojho presvedčenia a slobodnej vôle robiť nie len pre dobro zvierat ale aj pre svoje zdravie. Joga a vegetariánstvo k sebe patria od nepamäti". - Dallo

ARCHÍV